‏129) علیرضا مشفق ، ‏‎"‎رشد کمی مقاالت علمی: فرصتَ ها و چالش ها" (سخنران مدعو) کنفرانس ‏فيزيک ايران ، 5–8 شهریور 1397، دانشگاه بین المللی امام خمینی ‏‎ ‎قزوین.‏

‏128) طیبه شاکر، علیرضا مشفق "بررسی تاثیر پارامترهای لایه‌نشانی نانوصفحات دی‌سولفید مولیبدن بر ‏زبری سطح" کنفرانس فيزيک ايران ، 5 – 8 شهریور 1397، دانشگاه امام خمینی قزوین.‏

‏127) ‎حمید مهدی پور، سید سعیده تفرشی، علی طایفه رضاخانی، علیرضا مشفق‎" ‎شبیه سازی جدایی بار ‏در فصل مشترک ساختار‎ CdS/TiO2 ‎به روش دینامکی مولکولی غیربی‌دررو" کنفرانس فيزيک ايران ‏،5–8 شهریور 1397 ،دانشگاه امام خمینی قزوین.‏

‏126) حميد رضا عرب، مهدي ابراهيمي، زهرا سادات حسيني، سعيد باقري شورکی و عليرضا مشفق" ‏تاثير زبري در سطح فصل مشترک الکترود پائين/لايه فعال بر عملکرد ممريستور با نانوساختار ‏‎"Au/TiO2/Au‎‏ ،کنفرانس فيزيک ايران ، 6–9 شهریور 1396، دانشگاه یزد ، یزد.

‏125-عليرضا مشفق "نقش علوم و فناوري سطح در توسعه فوتوکاتاليست ها: کاربردهاي انرژي و محيط ‏زيست" (سخنران مدعو) هيجدهمين همايش ملي مهندسي سطح، 24و 25 بهمن 1396 اصفهان.‏

‏124) حميد رضا عرب، مهدي ابراهيمي، زهرا سادات حسيني، سعيد باقري شورکی و عليرضا مشفق ‏‏"روشي ساده براي افزايش زبري سطح در فصل مشترک الکترود ‏TiO2/Auدر عملکرد افزاره ‏ممريستور نانوساختاري ‏‎"Au/TiO2/Au‎‏ هشتمين کنفرانس خلا ايران ، ‏‎ 1-2 ‎آذر 1396 دانشگاه شهید ‏بهشتی، تهران. ‏

123) بهنام عشقی، سمیرا یوسف‏ زاده، نعیمه ناصری، علیرضا مشفق، "مطالعه تجربی خواص فوتوالکتروشیمیایی نانومیله های اکسید روی حساس شده با گرافن"، کنفرانس سالانه فیزیک ایران، 1-4 شهریور 1395، دانشگاه شیراز، شیراز.

122) سمیرا یوسف‏ زاده، علیرضا مشفق، "مطالعه ترکیب شیمیایی سطح نانوکامپوزیت TiO2/Graphene با استفاده از تکنیک XPS"، هفتمین کنفرانس ملی خلأ ایران، 20-21 آبان 1394، دانشگاه مازندران، بابلسر.

121) سجاد مهدی‏زاده، حبیب خسروشاهی، علیرضا مشفق، "طراحی کارکردي اولیه محفظه لایه نشانی براي آینه تلسکوپ رصدخانه ملی ایران"، هفتمین کنفرانس ملی خلأ ایران، 20-21 آبان 1394، دانشگاه مازندران، بابلسر.

120) محمد زیرک، عمران مرادلو، مرصع صمدی، علیرضا مشفق، "بررسی مقایسه ای فعالیت فتوالکتروشیمیایی نانوصفحات چندلایه‏ ای MoS2 و WS2"، کنفرانس سالانه فیزیک ایران، 2-5 شهریور 1394، دانشگاه فردوسی، مشهد.

119) مهدی ابراهیمی، سمیرا یوسف ‏زاده، مرصع صمدی، علیرضا مشفق، "ساخت و مشخصه یابی نقاط کوانتومی گرافن با روش سبز و ساده الکتروشیمیایی"، کنفرانس سالانه فیزیک ایران، 2-5 شهریور 1394، دانشگاه فردوسی، مشهد.

118) محمد زیرک، نوید ساریخانی، عمران مرادلو، علیرضا مشفق، " سنتز نانوصفحات تک لایه شبه فلزی MoS2 و WS2 برای کاربردهای الکتروکاتالیستی"، نانومقیاس، سال اول (139۳)، شماره 3

117) محمد قربانی، نعیمه ناصری، علیرضا مشفق، "مطالعه اثر ولتاژ اکسیداسیون بر ساختار هندسی و خواص فوتوالکتروشیمیایی آرایه نانولوله ‏های تیتانیوم دی‏اکسید (TNA)"، نانومقیاس، سال اول (1393)، شماره 2، ص 11-7

116) مهدی ابراهیمی، امیر بیات، علیرضا مشفق، پروانه سنگپور، "ساخت و مشخصه یابی نانومیله های NiO رشدیافته توسط اسپاترینگ RF: مطالعه خواص اپتیکی وآب دوستی"، مجله علوم و مهندسی سطح، جلد 17 (1392)، ص 13-7

115) محمد قربانی، نعیمه ناصری، علیرضا مشفق، "مطالعه اثر ولتاژ اکسیداسیون بر ساختار هندسی و خواص فوتوالکتروشیمیایی آرایه نانولوله ‏های تیتانیوم دی‏اکسید (TNA)"، مجله علوم و فناوری نانو، سال اول (1392)، شماره 2، ص 11-7

114) مرصع صمدی، علی پورجوادی، علیرضا مشفق، "تأثیر محیط پخت بر خاصیت فوتوکاتالیزی الیاف الکتروریسی ZnO در نور مرئی"، مجله دنیای نانو، سال نهم (1392)، شماره 30، ص 55-51

113) طیبه شاکر، علیرضا مشفق،"بررسی تاثیر تغییرات سرعت چرخش زیرلایه بر مورفولوژی لایه‏های نازک تنگستن نانوستون ساخته‏شده به روش ترکیبی GLAD-RF Sputtering"، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن 1392

112) محمد زیرک، عمران مرادلو، علیرضا مشفق، "تأثیر پارامترهای رشد در کنترل ضخامت نانوصفحات MoS2 برای کاربردهای فوتوالکتروشیمیایی"، مجموعه مقالات کنفرانس سالانه فیزیک، بیرجند، شهریور 1392

111) سعید مردی، عمران مرادلو، علیرضا مشفق، "ساخت و مشخصه‏یابی نانوکامپوزیت گرافن – MnO2 بعنوان الکترود ابرخازن"، مجموعه مقالات شانزدهمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران، دانشگاه یزد، شهریور 1392

110) مهدی ابراهیمی، امیر بیات، پروانه سنگ پور، علیرضا مشفق، "ساخت و مشخصه‏یابی و مطالعه گسیل میدانی از سطح نانومیله‏های NiO"، مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ماده چگال ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهمن 1391

109) امیر بیات، مهدی ابراهیمی، روح‏الله عظیمی‏راد، علیرضا مشفق، "بررسی آب‏گریزی لایه‏های نازک نانومیله‏های تنگستن پوشیده‏شده از تفلون با روش اسپاترینگ GLAD/RF"، مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ماده چگال ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهمن 1391

108) مهدی ابراهیمی، امیر بیات، علیرضا مشفق، "ساخت و مشخصه‏یابی نانومیله‏های NiO ساخته‏شده با روش اسپاترینگ RF: مطالعه خواص اپتیکی و آب‏دوستی"، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی خلأ، مشهد، اسفند 1391

107) طیبه شاکر، روح‏الله عظیمی‏راد، علیرضا مشفق،"ساخت و مشخصه‏یابی نانومیله‏های تنگستن به روش ترکیبی اسپاترینگ GLAD"، یازدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بهمن 1390

106) عليرضا مشفق، "مباني، اصول و كاربرد نانوساختارها در حوزه ي انرژي و محيط زيست"، دهمين كنفرانس ماده چگال ايران، دانشگاه شيراز، بهمن 1389، (سخنران مدعو).

105) ابراهيم دريايي، عليرضا مشفق، "تحليل آماري سطوح آب دوست چند لايه اي SiO2/TiO2/Glass به كمك تصاوير AFM"، كنفرانس سالانه فيزيك ايران، دانشگاه همدان، شهريور 1389، صفحه 2250

104) عليرضا مشفق، "ساخت و كاربرد نانوكاتاليست هاي اكسيد فلزي: تاثير نور مرئي – ماوراي بنفش در واكنش هاي فتوكاتاليستي"، شانزدهمين كنفرانس ماده چگال، زنجان، خرداد 1389 (سخنران مدعو).

103) عليرضا مشفق، "نقش فناوري خلأ در توسعه علوم و فناوري نانو"، مجموعه چكيده مقالات چهارمين كنفرانس ملي خلأ ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، اسفند 1388 صفحه 3 (سخنران مدعو).

102) علي خادمي، عليرضا مشفق، "ساخت و بررسي خواص تابش ميداني نانو ستاره‌هاي MoO2". مجموعه چكيده مقالات چهارمين كنفرانس ملي خلأ ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، اسفند 1388 صفحه 58.

101) نعميه ناصري، پروانه سنگ پور، عليرضا مشفق، "بررسي خواص فيزيكي و فوتو الكتروشيميايي لايه‌هاي نازك TiO2 رشد داده شده به روش اسپاترينگ مغناطيسي RF. مجموعه چكيده مقالات چهارمين كنفرانس ملي خلأ ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، اسفند 1388 صفحه 96.

100) عليرضا مشفق، "نقش توسعه فناوري خلاء در مهندسي سطح"، دهمين كنفرانس ملي مهندسي سطح، انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، ارديبهشت 1388 (سخنران مدعو).

99) عباس بابا پور، لاله سميعي، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "تأثير غلظت نيترات نقره بر تشکيل نانو ذرات نقره در سيستم Ag-SiO2 به روش سل- ژل"، مجله پژوهش فیزیک ایران، شماره 7، جلد 4، 1387، صفحه 213.

98) پروانه سنگ‌پور و عليرضا مشفق، "مطالعه تجربي خواص اپتيكي و كاتاليستي نانو ذرات فلزات نجيب براي رشد نانو سيم‌هاي ZnO "، مجله دنياي نانو، انجمن نانو فناوري ايران، سال چهارم، شماره 13، 1387، صفحه 134.

مهديه يوسفي، ماندانا اميري، عليرضا مشفق، "بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك ZnO تهيه شده به روش سل-ژل"، نهمين كنفرانس ماده چگال انجمن فيزيك ايران، دانشگاه شهيد چمران اهواز، بهمن 1387، صفحه 1024.

97) علی ريحاني، سيده زهرا مرتضوي، عليرضا مشفق، احمد نوزاد، صغري ميرارشادي و علی احمدي، "اثر اكسيداسيون و خالص‌سازي نانولوله‌هاي كربني رشد داده شده بر روي ذخيره‌سازي هيدروژن "، چهارمين همايش دانشجويی فناوري نانو، دانشگاه رازي کرمانشاه، مهر 1387.

96) روح اله عظيمي راد، عليرضا مشفق، "يك روش ساده براي رشد نانوميله ها و نانونوارهاي اكسيد تنگستن با ناخالصي سديم" ، چهارمين همايش دانشجويی فناوري نانو، دانشگاه رازي کرمانشاه، مهر 1387.

95) مهدي گودرزي، عليرضا مشفق، " ساخت و بررسي خواص نانوميله هاي اكسيد تنگستن در دماي پايين به روش تركيبي اسپاترينگ- حرارتي"، چهارمين همايش دانشجويی فناوري نانو، دانشگاه رازي کرمانشاه، مهر 1387.

94) سحر گنجو حقيقي، روح‌اله عظيمي راد، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "ساخت و بررسي خواص فيزيكي، آب دوستي و فتوكاتاليستي لايه هاي نازك تركيبي TiO2-SiO2آلاييده شده با نانوذرات طلا به روش سل- ژل"، چهارمين همايش دانشجويی فناوري نانو، دانشگاه رازي کرمانشاه، مهر 1387.

93) پريسا خسروي كرماني، عليرضا مشفق، "ساخت و مشخصه يابي نانو ساختارهاي يك بعدي اكسيد تنگستن به روشSol-Gel "، چهارمين همايش دانشجويی فناوري نانو، دانشگاه رازي کرمانشاه، مهر 1387.

92) پريسا خسروي كرماني، عليرضا مشفق، "ساخت و مشخصه يابي نانو ساختارهاي يك بعدي اكسيد تنگستن به روشSol-Gel "، چهارمين همايش دانشجويی فناوري نانو، دانشگاه رازي کرمانشاه، مهر 1387.

91) محمد ميرشكاري سليماني، عليرضا مشفق، "بررسي خواص اپتيكي و آبدوستي لايه نازك تركيبي TixSi1-x O2ساخته شده به روش اسپاترينگ واكنشي RF"، چهارمين همايش دانشجويی فناوري نانو، دانشگاه رازي کرمانشاه، مهر 1387.

90) مريم روزبهي، پروانه سنگ پور، اميد اخوان و عليرضا مشفق، " ساخت و مشخصه‌يابي نانو سيم‌هاي ZNO در فرايند VLS "، چهارمين همايش دانشجويی فناوري نانو، دانشگاه رازي کرمانشاه، مهر 1387.

89) پريسا خسروي كرماني، روح‌اله عظيمي راد، اميد اخوان و عليرضا مشفق، " تاثير زمان احيا در فرايند رشد نانو ميله هایNaxWO3 "، مجموعه مقالات چهاردهمين گردهمايي فيزيك مادة چگال، دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان، خرداد 1387، صفحه 54.

88) پروانه سنگ پور، مريم روزبهي، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "ساخت و مشخصه يابي نانوسيم هاي ZnO بر روي لايه نازک Cu"، نهمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي، دانشگاه علم و صنعت ايران، ارديبهشت 1387.

87) مهدي گودرزي، روح‌اله عظيمي راد، محمد سهرابي، اميد اخوان، مرتضي فتحي پور و عليرضا مشفق، " بررسی اثر زيرلايه های مختلف در رشد نانوميله های اکسيد تنگستن"، نهمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي، دانشگاه علم و صنعت ايران، ارديبهشت 1387.

86) محمد ميرشكاري سليماني، روح‌اله عظيمي راد، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "بررسی خواص آبدوستی واپتِيکی لايه های نازک ترکيبیTixSi1-xO2 ساخته شده به روش اسپاترينگ همزمان واکنشیRF"، سومين كنفرانس ملي خلا انجمن خلا ايران، دانشگاه صنعتی شريف، بهمن 1386.

85) پروانه سنگ پور، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "خواص اپتيکی و شيميايی نانوذرات لايه‌های نازک SiO2 حاوی نانوذرات آلياژی Au-Ag"، سومين كنفرانس ملي خلا انجمن خلا ايران، دانشگاه صنعتی شريف، بهمن 1386.

84) عليرضا مشفق، "نانو ذرات فلزات نجيب: ساخت، مشخصه‌يابي و كاربردها"، كنفرانس سالانه انجمن فيزيك ايران، دانشگاه ياسوج، شهريور1386، صفحه 10 (سخنران مدعو).

83) پريسا خسروي، روح‌اله عظيمي راد، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "رشد و مشخصه يابی نانو ميله های WO3بر روی زير لايه ميكا به روش شيميايی Sol-Gel"، كنفرانس سالانه انجمن فيزيك ايران، دانشگاه ياسوج، شهريور1386، صفحه 919.

82) مهدي گودرزي، روح‌اله عظيمي راد، اميد اخوان، مرتضي فتحي پور و عليرضا مشفق، "تاثير دماي پخت لايه W اسپاتر شده در رشد نانو ميله هايW17O47 "، كنفرانس سالانه انجمن فيزيك ايران، دانشگاه ياسوج، شهريور 1386، صفحه 276.

81) محمد عبدالاحد، سودابه واثقي نيا، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "مقايسه الگوپذيري دوپليمر SU-8 و Photoresist طي فرآيند نانوليتوگرافي بوسيله AFM"، كنفرانس سالانه انجمن فيزيك ايران، دانشگاه ياسوج، شهريور 1386.

80) سحر گنجوي، روح‌اله عظيمي راد، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "بررسي خواص فيزيكي و آبدوستي لايه‌هاي نازك TiO2-SiO2 ساخته شده به روش Sol-Gel"، هشتمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ارديبهشت 1386.

79) پريسا خسروي، روح‌اله عظيمي راد، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "ساخت و مشخصه يابي نانوديواره هاي اكسيد تنگستن به روش تركيبي (حرارتي/سل-ژل)"، هشتمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ارديبهشت 1386.

78) مريم روزبهي، پروانه سنگ پور، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "ساخت و مشخصه‌يابي نانو سيم‌هاي اكسيد روي به روش VLS"، هشتمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ارديبهشت 1386.

77) نعيمه ناصري، روح‌اله عظيمي راد، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "بهبود خواص الكتروكروميكي لايه‌هاي نازك WO3 با استفاده از نانوذرات Au"، مجموعه مقالات سيزدهمين كنفرانس سالانه اپتيك و فوتونيك ايران، مركز تحقيقات مخابرات ايران، بهمن 1385، صفحه 247.

76) مهدي گودرزي، روح‌اله عظيمي راد، اميد اخوان، مرتضي فتحي پور و عليرضا مشفق، "ساخت نانوميله‌هاي WO3 به روش تركيبي اسپاترينگ-اكسيداسيون لايه تنگستن"، هشتمين كنفرانس ماده چگال فيزيك ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، بهمن 1385، صفحه 80.

75) محمد عبدالاحد، اميد اخوان، سودابه واثقي نيا و عليرضا مشفق، "نانوليتوگرافی برروی لايه پليمری بوسيله AFM و بررسی اثر نيروی سوزن ميکروسکوپ برروی کيفيت الگوها"، هشتمين كنفرانس ماده چگال فيزيك ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، بهمن 1385، صفحه 484.

74) عليرضا مشفق، "بررسی پيشرفت‌های اخير در علوم و تکنولوژی خلأ"، دومين كنفرانس ملي خلا انجمن خلا ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، بهمن 1385، صفحه 3.

73) علي ريحاني، سيده زهرا مرتضوي، عليرضا مشفق و شاپور لاهوتي، "بررسی تاثير گازهای آمونياک و نيتروژن در تشکيل نانوذرات نيکل بر پايه سيليکونی"، دومين كنفرانس ملي خلا انجمن خلا ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، بهمن 1385، صفحه 38.

72) محمد ميرشكاري سليماني، روح‌اله عظيمي راد، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "بررسي مدت زمان تابش و تاريكي بر خاصيت آبدوستي لايه نازك اسپاترينگ TiO2"، دومين كنفرانس ملي خلا انجمن خلا ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، بهمن 1385، صفحه 68.

71) هاجر توحيدی، لاله سميعي، اميد اخوان، روح اله عظيمي راد و عليرضا مشفق، "ساخت، بررسي خواص اپتيکی و الکتروکروميکی ذرات اکسيد مس در لايه نازک SiO2"، مجموعه مقالات كنفرانس سالانه انجمن فيزيك ايران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شهريور 1385، صفحه 915.

70) نعيمه ناصري، روح‌اله عظيمي راد، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "سنتز و مشخصه يابي نانوذرات طلا در لايه‌هاي نازك SiO2 "، هفتمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي، دانشگاه صنعتي اصفهان، ارديبهشت 1385، صفحه 105.

69) عليرضا مشفق، "لايه هاي نازك در نانوتكنولوژي"، هفتمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي، دانشگاه صنعتي اصفهان، ارديبهشت 1385، صفحه 97 (سخنران مدعو).

68) لاله سميعي، عباس بابا پور، روح اله عظيمي راد، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "سنتز و بررسي خواص نانو ذرات مس تهيه شده به روش سل-ژل"، مجموعه مقالات كنفرانس سالانه انجمن فيزيك ايران، دانشگاه لرستان، شهريور 1384.

67) عباس بابا پور، لاله سميعي، اميد اخوان، عليرضا مشفق و علي اصغر حسيني، "بررسی اثر عمليات حرارتی بر چگونگی تشکيل نانوذرات نقره "، ششمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي، دانشگاه اصفهان، ارديبهشت 1384.

66) علي آزرم، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "مطالعه تجربي و پايداري حرارتي سيستم چند لايه‌اي Ag/Ti/Co/Si(100)"، ششمين همايش ملي سطح و عمليات حرارتي، دانشگاه اصفهان، ارديبهشت 1384.

65) روح اله عظيمي راد، اميد اخوان و عليرضا مشفق،" بررسي خواص نوري لايه هاي نازك سيستم تركيبي(WO3)1-x-(Fe2O3)x "، مجموعه مقالات يازدهمين كنفرانس سالانه اپتيك و فوتونيك ايران، دانشگاه شهيد بهشتي، بهمن1383، صفحه 236.

64) عليرضا مشفق و عباس باباپور، "مطالعه چگونگي تغييرات اندازه نانو ذرات نقره و تأثير دما بر توزيع سطحي آنها"، هفتمين كنفرانس ماده چگال فيزيك ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، بهمن 1383، صفحه 83.

63) روح اله عظيمي راد، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "تأثير ضخامت برروي خواص الكتروكروميكي لايه نازك WO3" ،‌ هفتمين كنفرانس ماده چگال فيزيك ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، بهمن1383، صفحه 113.

62) سعيد فلاحي، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "بررسي و تحليل تنشهاي مكانيكي و گرمايي در سيستم چندلايه‌اي Ag/W/SiO2/Si(100)"، هفتمين كنفرانس ماده چگال فيزيك ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، بهمن1383، صفحه 152.

61) عباس باباپور، روح ا... عظيمي راد، اميد اخوان، علي اصغر حسيني و عليرضا مشفق، "ساخت و مشخصه يابي نانوذرات نقره به روش Sol Gel" ، مجموعه مقالات كنفرانس سالانه انجمن فيزيك ايران، دانشگاه صنعت آب و برق تهران، شهريور 1383، صفحه 131 .

60) روح ا... عظيمي راد، اميد اخوان ، سودابه واثقي نيا، عزت اله ارضي و عليرضا مشفق، "تأثير دما بر خواص نوري و سطحي لايه هاي نازك WO3"، مجموعه مقالات كنفرانس سالانه انجمن فيزيك ايران، دانشگاه صنعت آب و برق (تهران)، شهريور 1383، صفحه 362 .

59) علي آزرم، اميد اخوان و عليرضا مشفق، "تأثير ضخامت لايه نقره در خواص سطحي و الكتريكي سيستم چندلايه اي Ag/Ti/Si(100)"، مجموعه مقالات دهمين كنفرانس ماده چگال، مركزتحصيلات تكميلي زنجان، ارديبهشت 1383، صفحه 14.

58) عليرضا مشفق، روح ا... عظيمي راد و اميد اخوان، " بررسي و مطالعه خواص نوري و سطحي لايه نازك WO3 با استفاده از تكنيكهاي اپتيكي و AFM"، مجموعه مقالات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف (1382) صفحه XX.

57) عليرضا مشفق، روح ا... عظيمي راد، علي اصغر زواريان و اميد اخوان ، "ساخت و مطالعه خواص اپتيكي و الكتروكروميكي لايه نازك WO3 "، مجموعه مقالات دهمين كنفرانس سالانه فوتونيك انجمن فيزيك ايران، مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي، كرمان، 8 و9 بهمن1382، صفحه 36.

56) عليرضا مشفق و مهرنوش دشتي، "بررسي تبديل مستقيم فتوكاتاليستي متان به متانول براي مصرف DMFC"، فصلنامه علمي و پژوهشي شريف سال نوزدهم، شماره 24، تابستان 1382، صفحه 45.

55) عليرضا مشفق و مهرنوش دشتي، "شبيه سازي واكنش تبديل مستقيم متان به متانول بر سطح كاتاليزگر MoO3 (010)" مجموعه مقالات كنفرانس سالانه فيزيك ايران، (دانشگاه تربيت معلم آذربايجان) شهريور 1382، صفحه 117.

54) عليرضا مشفق، اميد اخوان، پروانه سنگ پور و روح ا...عظيمي راد، " ساخت، مشخصه يابي و بررسي خواص اكسيدهاي W"، مجموعه مقالات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف (1381) صفحه 47.

53) عليرضا مشفق و خليل ذاكري، "مطالعه ربايش گوگرد توسط هيدروژن برسطح (111)Pt"، مجموعه مقالات پنجمين سمينار ملي مهندسي سطح، دانشگاه صنعتي اميركبير، (ارديبهشت 1382)، صفحه 764.

52) پروانه سنگ‎پور و عليرضا مشفق، "ساخت و مشخصه‎يابي سيستم چند لايه‎اي مغناطيسي(100)Ta/Co/Cu/Co/NiO/Si"، مجموعه مقالات پنجمين سمينار ملي مهندسي سطح، (دانشگاه صنعتي اميركبير)، ارديبهشت 1382، صفحه 378.

51) عليرضا مشفق و علي ريحاني، "مطالعه سينتيك و مكانيزم سنتز آمونياك بر سطح كاتاليستهاي(100)Fe و (100)K/Fe"، مجله پژوهش فيزيك ايران، 1383 جلد چهارم شماره 2 (1383) صفحه 173.

50) عليرضا مشفق و پروانه سنگ‎پور،"تأثير ولتاژ باياس در بهبود خواص سطحي سيستم(Co/ NiO/Si(100) توسط روشهاي AFM، SEM وRs"، مجموعه مقالات ششمين کنفرانس ماده چگال ايران، دانشگاه يزد، (بهمن1381)، صفحه 111.

49) عليرضا مشفق و خليل ذاکري، "مطالعه فرايند دفع سيستم (111)H2S/Pt به کمک شبيه سازي تکنيکTPD "، مجموعه مقالات ششمين کنفرانس ماده چگال ايران، (دانشگاه يزد)، بهمن 1381 صفحه 99.

48) عليرضا مشفق و سيد محمد صادق موحد، "بررسي ارتباط خواص الکتروني و کاتاليستي CuO در واکنش تجزيه الکل IPA"، مجموعه مقالات ششمين کنفرانس ماده چگال ايران، (دانشگاه يزد)، بهمن1381 صفحه 1.

47) عليرضا مشفق، پروانه سنگ‏ پور و روح‏ اله عظيمي راد، "ساخت و مشخصه‏ يابي لايه‏ هاي نازك سيستم (100)NiO/Si" مجموعه مقالات كنفرانس سالانه فيزيك ايران، (دانشگاه زنجان) (شهريور 1381) صفحه 311.

46) سيد جواد هاشمي ‏فر، پروانه سنگ‏ پور، روح اله عظيمي‏ راد و عليرضا مشفق، "مطالعه تشكيل لايه نازك CoSi2 در سيستم‏هاي (100) Co/Siو (100)Co/Ta/Si" مجموعه مقالات هشتمين گردهمايي ماده چگال، مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان، ارديبهشت (1381)، صفحه105.

45) عليرضا مشفق، "جايگاه فيزيك و تكنولوژي لايه ‏هاي نازك و حسگرها در صنعت و تجارت جهاني"، مجله فيزيك، 1383، صفحه XX (سخنران مدعو).

44) عليرضا مشفق، سيدجواد هاشمي‏فر، اميد اخوان، پروانه سنگ‏پور و روح‏اله‎ عظيمي‏راد، "مكانيزم رشد لايه نازك CoSi2 در ساختار چند لايه‏اي (100)Ta/Si-Co/W" مجموعه مقالات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف (1380) صفحه57.

43) عليرضا مشفق و سيدجواد هاشمي‏فر، "بررسي تشكيل لايه سيليسايد CoSi2 توسط تكنيك‏هاي XRD و SEM " مجموعه مقالات نهمين كنفرانس انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران"، دانشگاه گيلان، رشت (آبان 1380) صفحه 294.

42) عليرضا مشفق و مهرنوش دشتي، "بررسي تبديل مستقيم فتوكاتاليستي متان به متانول براي مصرف پيل‏هاي سوختيDMFC" مجموعه مقالات اولين سمينار ملي فناوري پيل‏هاي سوختي، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، (مهر1380)، صفحه 25.

41) عليرضا مشفق، مسعود مهجورشفيعي ‎و‎اميداخوان، "مطالعه فرايند نفوذ در سيستم چند‎ لايه‏اي "(111)Cu(50nm)/Ta(50nm)/SiO2(100nm)/Si)"، مجموعه مقالات چهارمين سمينار ملي مهندسي سطح، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان (ارديبهشت 1380)، صفحه 11.

40) عليرضا مشفق، اميد اخوان و سيدجواد هاشمي‏فر، "سيليسايدهاي فلزي: كاربرد CoSi2 در تكنولوژيULSI"، مجموعه مقالات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف، (1379) صفحه12.

39) عليرضا مشفق و اميد اخوان، "بررسي تشكيل لايه سيليسايد TaSi2در سيستم (111) Cu/Ta/Siتوسط روش RBS" مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس ماده چگال انجمن فيزيك ايران، دانشگاه رازي، كرمانشاه،( بهمن 1379) صفحه 33.

38) عليرضا مشفق، مرجان بهنام و محمد دهقان نيري،" فتو کاتاليست‎ها: واکنش اکسيداسيون تجزيه ترکيبات VOC تحت تابش UV-Vis"، مجموعه مقالات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف، (1378) صفحه65.

37) عليرضا مشفق "چشم‎انداز تكنولوژي نانوالكترونيك" مجله فيزيك، جلد 17، شماره 3 و 4 (1378) صفحه 79.

36) عليرضا مشفق "كاتاليست‏ها در صنعت خودرو: كاربرد علوم و تكنولوژي سطح در كاهش آلاينده ‏ها " مجموعه مقالات سومين سمينار ملي سطح، تهران (آبان 1378) صفحه 25.

35) عليرضا مشفق و اميد اخوان "تأثير ولتاژ باياس بر خواص ساختاري و الكتريكي سد نفوذي Taدر سيستم چند لايه‏اي (111) Cu/Ta(Vb)/Si" مجموعه مقالات سومين سمينار ملي سطح، تهران (آبان 1378) صفحه 377.

34) عليرضا مشفق و مرجان بهنام "ترموديناميك و سينتيك واكنش اكسيداسيون فتوكاتاليزوري ناهمگن سيستمTCE/TiO2"، مجموعه مقالات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف (1377) صفحه 141.

33) عليرضا مشفق، اميد اخوان، مسعود مهجور شفيعي و عباس صبوري دودران، "بررسي فرايند مهاجرت يوني در لايه‏هاي نازك Al و Cu"، مجموعه مقالات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف (1377) صفحه 129.

32) عليرضا مشفق و مرجان بهنام، "مطالعه سينتيك و مكانيزم واكنش تجزيه فوتوكاتاليزوري TCEسطح TiO2"، مجموعه مقالات چهارمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي شيمي (20-18 اسفند 1377)، جلد اول، صفحه 320.

31) عليرضا مشفق، مسعود مهجور شفيعي و اميد اخوان، "ساخت و آناليز سيستم چند لايه‏ اي اسپاترينگ (111)Cu/Ta/Si" ، مجموعه مقالات كنفرانس سالانه فيزيك ايران، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان، ( شهريور 1377)، صفحه 60.

30) عليرضا مشفق، "فيزيك سطح: اصول و كاربردهاي آن" (سخنران مدعو)، مجموعه مقالات كنفرانس سالانه فيزيك ايران، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان، ( شهريور 1377)، صفحه 7.

29) عليرضا مشفق، سعيد اعتصامي نسب، اميرحسين پورموسي آبكنار و قاسم اكسيري فرد،"كاتاليزورهاي مدل و مطالعه پايداري آنها در واكنش اكسيداسيون - احياء NO+CO " مجموعه مقالات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف (1376) صفحه 119.

28) عليرضا مشفق، مسعود مهجور شفيعي و اميد اخوان، "سيستم چند لايه‏اي (111)Cu/Ta/Si: ساخت و مطالعات RBS ، SEM و Rs "، مجموعه مقالات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف(1376) صفحه 107.

27) عليرضا مشفق و سعيد اعتصامي نسب، "نقش دوگانه آب در واكنش MSR" ، سومين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، (اسفند 1376)، جلد اول، صفحه 313.

26) عليرضا مشفق و اميرعباس صبوري، "شبيه‎سازي كامپيوتري مونت كارلو در فرايند انتقال ذرات اسپاترينگ: مطالعه مكانيزم رشد سيستم‎هاي چند لايه‏اي"، مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس فيزيك ماده چگال، (دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، بهمن 1376) صفحه 39.

25) عليرضا مشفق و سعيد اعتصامي نسب، "نگرشي بر مكانيزم غيرفعال شدن كاتاليزور(100) Rhدر واكنش زيست محيطي NO+ CO"، مجموعه مقالات كنفرانس فيزيك ايران، دانشگاه گيلان (رشت، شهريور 1376) صفحه 416.

24) عليرضا مشفق، مجيدرضا احمدي و مسعود شفيعي، "همبستگي مورفولوژي و مقاومت سطحي در لايه‎هاي نازك (111)Cu/Si"، مجموعه مقالات كنفرانس فيزيك ايران، دانشگاه گيلان (رشت، شهريور 1376) صفحه 404.

23) عليرضا مشفق و مجيد رضا احمدي، "متاليزاسيون مس در صنعت ميكروالكترونيك: ساخت و مشخصه‎يابي لايه‎هاي نازك سيستم‎هاي (111)Cu/Siو (100)Cu/Si"، مجموعه مقالات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف (1375) صفحه112.

22) عليرضا مشفق و سعيد اعتصامي نسب، "شبيه‎سازي كامپيوتري واكنش NO+ CO برسطح كاتاليزور (100)Rh: كاربرد در كنترل آلودگي هوا"، مجموعه مقالات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف (1375) صفحه 102.

21) عليرضا مشفق و اعظم مختاري، "تكنولوژي لايه‎هاي نازك و كاربردهاي صنعتي آن" مجموعه مقالات دومين سمينار ملي سطح، دانشكده فني، دانشگاه تهران (ارديبهشت 1376) صفحه 235.

20) عليرضا مشفق و مجيدرضا احمدي، "ساخت و بررسي لايه‎هاي نازك سيستم (111)Cu/Si" مجموعه مقالات دومين سمينار ملي سطح، دانشكده فني دانشگاه تهران (ارديبهشت 1376) صفحه 289.

19)عليرضا مشفق "نانوتريبولوژي: اصطكاك، سايش و روانكاري در مقياس اتمي "ترجمه مقاله مروري از مجله (Nature)، (13 April 1995)، مجله فيزيك 1376، جلد 15، صفحه 95 (سخنران مدعو).

18) عليرضا مشفق و سعيد اعتصامي نسب، "كاربرد نظري BOC-MP در شناخت مكانيزم واكنش اكسيداسيون CO بوسيله NO"، مجموعه مقالات دومين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران، دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، (اسفند 1375) جلد اول صفحه9.

17) عليرضا مشفق و سعيد اعتصامي نسب، "بررسي سينتيكي واكنش سنتز متانول بر سطح كاتاليزور (100)Cu"، مجموعه مقالات دومين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران، دانشگاه صنعتي امير كبير، تهران، (اسفند 1375) جلد اول صفحه 4.

16) عليرضا مشفق، "ساخت لايه هاي نازك ابررساناها" چكيده مقالات گردهمايي متخصصين مواد كشور، سازمان انرژي اتمي ايران، مركز تحقيقات كشاورزي و پزشكي هسته اي، كرج (شهريور 1375)، صفحه 1 (سخنران مدعو).

15) عليرضا مشفق و سعيد اعتصامي نسب، "شبيه سازي كامپيوتري تكنيك TPD: مطالعه دفع سطحي گونه HCOO از سطوح (110)Cuو (100)Cu"، مجموعه مقالات كنفرانس فيزيك ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ( شهريور 1375) صفحه 306.

14) عليرضا مشفق و سعيد اعتصامي نسب، "بررسي مكانيزم واكنش كاتاليزوري اكسيداسيون CO بوسيله NO با استفاده از نظريه BOC- MP " مجموعه مقالات پژوهشي - دانشگاه صنعتي شريف (1374) صفحه 127.

13) عليرضا مشفق، مجيدرضا علي‏احمدي و مهدي ملكي، "مطالعه تجربي ساخت لايه هاي نازك سيستمهاي (100)Al/Siو (100)Cu/Si در فرايند متاليزاسيون"، مجموعه مقالات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف (1374) صفحه 140.

12) عليرضا مشفق، "مطالعه فيلمهاي نازك ابررسانايي دماي گرمYBCO "، مجموعه مقالات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف (1373) صفحه 124 (سخنران مدعو).

11) عليرضا مشفق، "مطالعه فيلمهاي نازك(100)YBa2Cu3O7-δ/MgO به روشهاي XRD و SEM " ، مجموعه مقالات كنفرانس فيزيك ايران، دانشگاه اروميه، (شهريور 1374) صفحه 227 (سخنران مدعو).

10) عليرضا مشفق، "طراحي و ساخت راكتور شيميايي- نوري"، مجموعه مقالات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف، (1373) صفحه 115 (سخنران مدعو).

9) عليرضا مشفق و سعيد اعتصامي نسب، "تك كريستال‎ها: مدل كاتاليزورهاي صنعتي"، مجموعه مقالات اولين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، (آبان 1373) صفحه150.

8) عليرضا مشفق و سعيد بهنام فر، "بررسي بهره اسپاترينگ عناصرMo ,Cu ,Nb ,Co ,V وTa" مجموعه مقالات كنفرانس فيزيك ايران، دانشگاه كردستان، سنندج، (شهريور1373).

7) عليرضا مشفق، مهدي ملكي و حميدرضا اميراحمدي، "تهيه و ساخت فيلمهاي نازك مواد ابررسانايي دماي گرم براي كاربردهاي ميكروالكترونيك"، مجموعه مقالات پژوهشي، دانشگاه صنعتي شريف، (1372) صفحه 62.

6) عليرضا مشفق، مهدي ملكي و حميدرضا اميراحمدي، "بازسازي و راه اندازي سيستم لايه نشاني مركب (اسپاترينگ - تبخير حرارتي) الكاتل Alcatel" ، مجموعه مقالات كنفرانس فيزيك ايران، دانشگاه رازي، كرمانشاه، (شهريور 1372) صفحه 109.

5) عليرضا مشفق، "مطالعه سيستم H2O/V2O5 با استفاده از تكنيكهاي آناليز سطحي موادAES , XPS وTPD ، مجموعه مقالات كنفرانس فيزيك ايران، دانشگاه رازي ، كرمانشاه، (شهريور 1372) صفحه 64 (سخنران مدعو).

4) عليرضا مشفق، "اصول و روش‎هاي رسوب لايه‎هاي نازك"، متالورژي سطح و تريبولوژي، جلد اول، مهدي صالحي و فخرالدين اشرفي زاده (1374) صفحه 107 (سخنران مدعو).

3) عليرضا مشفق، "مروري بر روشهاي لايه گذاري"، مجموعه مقالات سمينار فيزيك مواد، آزمايشگاه تحقيقات نسوز، اصفهان (آذر1371) صفحه 1 (سخنران مدعو).

2) عليرضا مشفق، "تهيه، ساخت و بررسي خواص فيلمهاي نازك مواد ابررسانايي دماي گرم به YBa2Cu3O7-δبر روي زير لايه‎هاي تك كريستالي (100)MgO روش اسپاترينگ مغناطيسي جريان مستقيمDC"، مجموعه مقالات سومين كنفرانس فيزيك ماده چگال، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد (ارديبهشت 1371) صفحه3 (سخنران مدعو).

1) عليرضا مشفق، مواد ابررسانا در دماي زياد: ساخت و كاربرد فيلمهاي نازكYBa2Cu3O7-δ" مجله فيزيك، 1371، 10 (2)، صفحه 85 (سخنران مدعو).